Ο Νόμος 1268/82 : και οι μεταγενέστερες ρυθμίσεις για τα Α.Ε.Ι. /

Κύριος συγγραφέας: Μπένος, Σωτήριος Ε.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Εκδόσεις Γ. Μπένου, 2003.
Έκδοση: 6η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: KKE3147.M64 2003
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 48 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2020-08-05 23:59:00
Αντίγραφο 47 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 46 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 44 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 42 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2020-12-03 23:59:00
Αντίγραφο 30 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 21 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 14 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 6 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2021-03-01 23:59:00