Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία /

Άλλοι συγγραφείς: Γεωργακόπουλος, Θεόδωρος Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Γ. Μπένος,, 2002.
Έκδοση: 6η έκδ.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια