Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις /

Πρώτος συγγραφέας: Κουσκουβέλης, Ηλίας Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ποιότητα,, 2004.
Έκδοση: 1η έκδ.
Σειρά: Βιβλιοθήκη θεωρίας, πολιτικής φιλοσοφίας των διεθνών σχέσεων και φιλοσοφίας του δικαίου
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: JZ1305.K679 2004
Συλλογή: Main Collection
Multiple Items
Αντίγραφο 9 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 16
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 13
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 12 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 11 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 8 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 7 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: JZ1305.K679 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 6 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2024-05-28 23:59:00
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 10 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2024-05-29 23:59:00
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο