Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ομογενών από τις χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης στους πολυπληθέστερους νομούς της Ελλάδας /

Κύριος συγγραφέας: Καμενίδης, Χρίστος Θ.
Corporate συγγραφέας: Ελλάδα. Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. Γενική Γραμματεία Παλιννοστούντων Ομογενών.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, Γενική Γραμματεία Παλιννοστούντων Ομογενών, 2001.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: JV8112.Z5K36 2001
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο