Εισαγωγή στην επιστήμη της πληροφόρησης /

Κύριος συγγραφέας: Μπώκος, Γιώργος Δ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Παπασωτηρίου, 2001.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: Z665.B657 2001
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο