Δυναμικό marketing αγαθών και υπηρεσιών /

Κύριος συγγραφέας: Μαντζάρης, Γιάννης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Β. Γκιούρδας, 2004.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HF5415.1263.M36 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο

Dpt. Library of Naoussa UoM: Unknown

Ταξινομικός #: HF5415.1263.M36 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 11 Διαθέσιμο

Dpt. Library of Edessa UoM: Unknown

Ταξινομικός #: HF5415.1263.M36 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 25 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 24 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 23 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 21 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 20 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 19 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 18 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 17 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 16 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 15 Διαθέσιμο