Πεντηκοστάριον Δοξαστικά.

Άλλοι συγγραφείς: Πορφυρίδης, Τάσος
Μορφή: Κασέτα
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Τρίκαλα :, Ηχογέννηση,, c1995.
Σειρά: Εκκλησιαστικοί βυζαντινοί ύμνοι ; 12
Θέματα:
Φυσική περιγραφή: 1 κασέτα ήχου : αναλογ., στέρεο., επεξεργασία Dolby.