Πεντηκοστάριον Δοξαστικά.

Άλλοι συγγραφείς: Πορφυρίδης, Τάσος
Μορφή: Κασέτα
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Τρίκαλα :, Ηχογέννηση,, c1995.
Σειρά: Εκκλησιαστικοί βυζαντινοί ύμνοι ; 12
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια