Το πανεπιστήμιο στον 21ο αιώνα /

Άλλοι συγγραφείς: Μπασαντής, Διαμαντής., Τσαμασφύρος, Γιώργος
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Παπαζήσης, 2000.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: LA788.P364 2000
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο