Ιστορία των κοινωνιολογικών ιδεών /

Κύριος συγγραφέας: Lallement, Michel
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Έκδοση: Αθήνα : Μεταίχμιο, 2004.
Έκδοση: 1η έκδ.
Σειρά: Φιλοσοφία, κοινωνιολογία
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HM435.L35516 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο