Ο ευρωπαϊκός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης : ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αστυνομική και δικαστική συνεργασία Schengen και Europol /

Πρώτος συγγραφέας: Παπαγιάννης, Δονάτος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,, 2001.
Θέματα: