Παραλογές Paraloges : byzantine ballads = Paralogues /

Πρώτος συγγραφέας: Βέη, Γιώτα.
Μορφή: CD
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Music Box International,, 1997.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Δωμάτιο Ο/Α (AV Room)

Ταξινομικός #: ACD 1069
Συλλογή: Audio CD
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο