Παραλογές Paraloges : byzantine ballads = Paralogues /

Πρώτος συγγραφέας: Βέη, Γιώτα.
Μορφή: CD
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Music Box International,, 1997.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια