Παραλογές Paraloges : byzantine ballads = Paralogues /

Πρώτος συγγραφέας: Βέη, Γιώτα.
Μορφή: CD
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Music Box International,, 1997.
Θέματα:
Πίνακας περιεχομένων:
  • Ο σκλάβος (Ανατολική Ρωμυλία) (6:03)
  • Ο Κωνσταντάς (Ηπείρου) (5:35)
  • Μια κόρη ετραγούδησε (Μακεδονίας) (4:02)
  • Του πλιάτσικα (κλέφτικο) (4:43)
  • Ο γυρισμός του ξενιτεμένου (Ηπείρου) (5:02)
  • Της απαρνημένης (Θράκης) (3:16)
  • Ο κριματισμένος (Θράκης) (3:16)
  • Γιάννης και δράκος (Ρούμελης) (4:51)