Τρίγλωσση ορολογία πληροφορικής : με βάση τα πρότυπα ISO και τα σχέδια ελληνικών προτύπων ΕΛΟΤ /

Corporate συγγραφέας: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας.
Άλλοι συγγραφείς: Βαλεοντής, Κώστας.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
French
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, ΕΛΚΕΠΑ,, 1991.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: QA76.15.T75 1991
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 3
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2024-05-27 23:59:00