Τρίγλωσση ορολογία πληροφορικής : με βάση τα πρότυπα ISO και τα σχέδια ελληνικών προτύπων ΕΛΟΤ /

Corporate συγγραφέας: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας.
Άλλοι συγγραφείς: Βαλεοντής, Κώστας.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
French
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, ΕΛΚΕΠΑ,, 1991.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια