Η γραφή και η διαφορά /

Πρώτος συγγραφέας: Derrida, Jacques
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Καστανιώτης,, 2003.
Έκδοση: 1η έκδ.
Σειρά: Μέγιστα φιλοσοφικά
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: B2430.D483E2716 2003
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο