Λεξικό αρχαίας, βυζαντινής & λόγιας ελληνικής γλώσσας : με πίνακες ρημάτων και λέξεις-φράσεις του τωρινού γλωσσικού μας κώδικα : ορθογραφία, ετυμολογία, γραμματική αναγνώριση, σημασία στα νεοελληνικά, παραθετικά, χρόνοι ρημάτων /

Κύριος συγγραφέας: Γιαννοθανάσης, Αθανάσιος.
Άλλοι συγγραφείς: Γιαννοθανάση, Αμαλία.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Gutenberg, 1997.
Έκδοση: 2η έκδ.
Σειρά: Αρχείο θεωρητικής παιδείας ; 6
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: PA441.G53 1997
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο