Λεξικό ιδεών και ιδεολογιών : πολιτική, κοινωνιολογία, ψυχολογία, φιλοσοφία /

Κύριος συγγραφέας: Γκίκας, Σωκράτης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Επικαιρότητα, 1992.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: JA64.G7G55 1992
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο