Ειδικά θέματα χρηματοδοτικής διοικήσεως : μέθοδοι, εργαλεία, εφαρμογές /

Πρώτος συγγραφέας: Αποστολόπουλος, Ιωάννης Ν.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Σταμούλης,, c2004.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HG4026.A667 2004
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HG4026.A667 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο