Γιατρός με το στανιό : Κωμωδία τρίπρακτη /

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Δωδώνη,, 1994
Φυσική περιγραφή: 52 σ. : εικ. ; 17 εκ.
ISBN: 9602480246