Γιατρός με το στανιό : Κωμωδία τρίπρακτη /

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Δωδώνη,, 1994

University of Macedonia Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: Unknown
Συλλογή: Fiction
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο