Πολιτική και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα /

Κύριος συγγραφέας: Mossé, Claude, docteur ès lettres.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Έκδοση: Αθήνα : Σαββάλας, 2003.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DF227.5.M6716 2003
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο