Η οικονομία της Βόρειας Ελλάδας : μέσα από τις σελίδες της Βιομηχανικής Επιθεώρησης, 1934-1954 /

Άλλοι συγγραφείς: Ρούπα, Ευφροσύνη., Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Εκδόσεις Κέρκυρα, 2003.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: HC295.O55 2003
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο Unknown Μη Δανειζόμενο