Ιστορία της διατροφής : προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας /

Corporate συγγραφέας: Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (Αθήνα, Ελλάδα)
Άλλοι συγγραφείς: Braudel, Fernand, Ματθαίου, Άννα.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
English
Έκδοση: Αθήνα : Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων, 1998.
Σειρά: Θεωρία και μελέτες ιστορίας ; 17
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: GT2850.I886 1998
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο