Οδηγός σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης /

Corporate συγγραφέας: Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.
Άλλοι συγγραφείς: Εταιρία Οικολογίας και Ανάπτυξης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, ΕΕΤΑΑ,, 1989.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: TD169.6.O34 1989
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο