Σύγχρονο αναλυτικό αγγλοελληνικό λεξικό διεθνών εμπορικών και οικονομικών όρων /

Πρώτος συγγραφέας: Δεσπότης, Γιώργος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, PIM ;, c2003-2004.
Έκδοση: 2003-2004 έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HF1002.D479 2003
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο