Η Ελλάδα '36-'49 : από τη δικτατορία στον Εμφύλιο : τομές και συνέχειες /

Άλλοι συγγραφείς: Φλάισερ, Χάγκεν, 1944-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Καστανιώτης,, 2003.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DF849.E453 2003
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2024-08-26 23:59:00