25+6 ποιήματα σε μετάφραση Κ.Γ. Καρυωτάκη /

Άλλοι συγγραφείς: Καρυωτάκης, Κ. Γ. 1896-1928., Αξελός, Λουκάς, 1947-, Verlaine, Paul, 1844-1896, Baudelaire, Charles, 1821-1867
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
German
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Στοχαστής,, [1998]
Έκδοση: 3η έκδ.
Σειρά: Ξένη λογοτεχνία (Στοχαστής)
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: PQ1170.G7A123 1998
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο