Ασφαλιστικό ερμηνευτικό λεξικό : αγγλοελληνικό, ελληνοαγγλικό, συντομογραφίες /

Πρώτος συγγραφέας: Χριστοφίδης, Γιαννάκης Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [Λευκωσία] :, Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου :, 2003.
Έκδοση: 2η έκδ., πλήρως αναθ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HG8025.C53 2003
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο