Εισαγωγή στην παιδαγωγική /

Πρώτος συγγραφέας: Κογκούλης, Ιωάννης Β.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Αφοί Κυριακίδη,, c2003.
Έκδοση: 5η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: LB14.7.K64 2003
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: LB14.7.K64 2003
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: LB14.7.K64 2003
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο