Εγχειρίδιο ο κόσμος σε αριθμούς.

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Κέρκυρα, 2003.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HA155.P6316 2003
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο