Το "μικρό" λεξικό της πληροφορικής της Microsoft /

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Κλειδάριθμος,, [2004].
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: QA76.15.M55 2004
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο