Αθλητισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας /

Άλλοι συγγραφείς: Παπαθανασόπουλος, Στέλιος., Μεταξά, Κάτια., Wenner, Lawrence A.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Καστανιώτης, 2003
Έκδοση: 1η έκδ.
Σειρά: Επικοινωνία και κοινωνία
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: GV742.M33716 2003
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο