Ο αιώνας του Σάρτρ : φιλοσοφική έρευνα /

Κύριος συγγραφέας: Lévy, Bernard Henri.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Έκδοση: Αθήνα : Scripta, 2004.
Έκδοση: 1η έκδ.
Σειρά: Βιογραφία (Scripta)
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: B2430.S34L4816 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο