Πωλήσεις μάρκετινγκ : δύο κρίκοι της ίδιας αλυσίδας /

Κύριος συγγραφέας: Βελτράς, Ν. Ε.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Α. Σταμούλης, 1993.
Θέματα: