Νέα ελληνικά για μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες και ξένους. "--και καλή επιτυχία" / Γ' επίπεδο :

Κύριος συγγραφέας: Δεμίρη-Προδρομίδου, Ελένη.
Άλλοι συγγραφείς: Καμαριανού-Βασιλείου, Ρούλα.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Μεταίχμιο, 2004.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: PA1058.D466 2004
Συλλογή: CD-ROM
Αντίγραφο 2 συμπλ.
CD-ROM
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 συμπλ.
CD-ROM
Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: PA1058.D466 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο