Η ποιητική του λαϊκού πολιτισμού /

Πρώτος συγγραφέας: Ντάτση, Ευαγγελή Αρ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Βιβλιόραμα,, 2004.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: GR42.6.D38 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο