Αγγλοελληνικό ερμηνευτικό λεξικό στη διεθνή ασφαλιστική αγορά /

Πρώτος συγγραφέας: Δεσπότης, Γιώργος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Data Rim,, c1992.
Έκδοση: Έκδ. 1992.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HG8025.D44 1992
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1 τ.2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο