Κρατικός προϋπολογισμός. Τακτικός προϋπολογισμός /

Corporate συγγραφέας: Ελλάδα.
Άλλοι συγγραφείς: Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών Δημοσίου, Υπουργείο Οικονομικών,
Θέματα:
Περιγραφή τεκμηρίου: Η περιγραφή βασίστηκε στο: 2000.
Φυσική περιγραφή: τ. ; 32 εκ.
Συχνότητα δημοσίευσης: Ετήσιο
Σχετικά τεκμήρια: Συνοδεύεται από: Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών. Κρατικός προϋπολογισμός. Εισηγητική έκθεση, 2005-