Κρατικός προϋπολογισμός. Τακτικός προϋπολογισμός /

Corporate συγγραφέας: Ελλάδα.
Άλλοι συγγραφείς: Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών Δημοσίου, Υπουργείο Οικονομικών,
Θέματα: