Κρατικός προϋπολογισμός

Corporate συγγραφέας: Ελλάδα.
Άλλοι συγγραφείς: Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών.
Προηγούμενος τίτλος: Ελλάδα. Κρατικός προϋπολογισμός. Δημόσιες επενδύσεις & προσαρτημένοι προϋπολογισμοί /
Μορφή: Λογισμικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, [Υπουργείο Οικονομικών],, 2001-
Θέματα:

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HJ50.A249 2001
HJ50.A249 2002
HJ50.A249 2007
HJ50.A249 2008
Συλλογή: CD-ROM
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 2 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 2 Μη Δανειζόμενο