Κρατικός προϋπολογισμός. Εισηγητική έκθεση /

Corporate συγγραφέας: Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών.
Άλλοι συγγραφείς: Ελλάδα.
Νέος τίτλος: Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Κρατικός προϋπολογισμός. Εισηγητική έκθεση
Προηγούμενος τίτλος: Ελλάδα. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους ... Εισηγητική έκθεση
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών Δημοσίου, Υπουργείο Οικονομικών,, 1999-2003.
Θέματα: