Κρατικός προϋπολογισμός. Δημόσιες επενδύσεις & προσαρτημένοι προϋπολογισμοί /

Corporate συγγραφέας: Ελλάδα.
Άλλοι συγγραφείς: Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών.
Νέος τίτλος: Ελλάδα. Κρατικός προϋπολογισμός (CD-ROM) Κρατικός προϋπολογισμός
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών Δημοσίου, Υπουργείου Οικονομικών,,
Θέματα: