Νόμος πλαίσιο 1268/92 για την ανώτατη παιδεία : πριν, κατά και μετά είκοσι έτη /

Κύριος συγγραφέας: Ρόκος, Δημ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Εναλλακτικές Εκδόσεις, c2003.
Σειρά: Αντιπαραθέσεις ;
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: LA787.R656 2003
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο