Πρακτικές υποδοχής αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα με ιδιαίτερη έμφαση σε μητέρες μόνες, γυναίκες μόνες και παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους /

Κύριος συγγραφέας: Τσοβίλη, Θεοδώρα Δ.
Corporate συγγραφέας: Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
Άλλοι συγγραφείς: Βουτυρά, Ευτυχία.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : UNHCR, 2004.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://hosting01.vivodinet.gr/unhcr/protect/protpubl/tsoviliGR.zip

Διαθέσιμο Online

http://hosting01.vivodinet.gr/unhcr/protect/protpubl/tsoviliGR.zip

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HV640.4.G8T767 2004
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο