Η δυναμική του μάρκετινγκ : 80 σχέδια δράσης και αναλύσεις για αποτελεσματικά στελέχη /

Πρώτος συγγραφέας: Kotler, Philip
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Μ. Γκιούρδας,, 2004.
Θέματα:

Dpt. Library of Edessa UoM: Unknown

Ταξινομικός #: HF5415.K6312716 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 7 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HF5415.K6312716 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 6 Διαθέσιμο