Εναλλακτικό μάρκετινγκ : --κι όμως υπάρχουν ριζοσπαστικές ιδέες /

Κύριος συγγραφέας: Kotler, Philip
Άλλοι συγγραφείς: Trias de Bes, Fernando.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Μ. Γκιούρδας, 2004.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, περίληψη και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, περίληψη και πίνακας περιεχομένων

Dpt. Library of Naoussa UoM: Unknown

Ταξινομικός #: HF5415.13 .K63916 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 8 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HF5415.13 .K63916 2004
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HF5415.13 .K63916 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο