Εναλλακτικό μάρκετινγκ : --κι όμως υπάρχουν ριζοσπαστικές ιδέες /

Πρώτος συγγραφέας: Kotler, Philip
Άλλοι συγγραφείς: Trias de Bes, Fernando.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Μ. Γκιούρδας,, 2004.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, περίληψη και πίνακας περιεχομένων

Παρόμοια τεκμήρια