Τα δέκα θανάσιμα αμαρτήματα του μάρκετινγκ /

Κύριος συγγραφέας: Kotler, Philip
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα: Μ. Γκιούρδας, 2004.
Θέματα: